Jak inwestować w surowce?

2 min czytania

wykresy inwestowania w surowce

Czy można chronić swój majątek w czasach wysokiej inflacji? Inwestowanie w surowce, takie jak srebro, złoto lub ropa jest dobrym pomysłem. Jest to sposób na oszczędzanie pieniędzy na czarną godzinę, a także może przynieść zyski w bardziej stabilnych okresach. To rozwiązanie nadaje się zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych inwestorów – obu grupom oferuje równe szanse na duży zwrot z inwestycji. Wygody tego rodzaju inwestowania w surówce stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych metod oszczędzania i inwestowania. Inwestorzy mogą kupować lub sprzedawać surowce po konkurencyjnych cenach i uzyskać dobre stopy zwrotu, jeśli inwestują odpowiednio. Sprawdź jak i w które surowce inwestować! 

Jak inwestować w surowce – wprowadzenie 

Handel surowcami to szerokie pojęcie, które dotyczy wymiany produktów rolnych, rud mineralnych i paliw kopalnych. Surowce muszą być standaryzowane z innymi tego samego rodzaju i gatunku, aby mógł odbywać się obrót na giełdzie. Nieważne skąd pochodzi dany surowiec – jeśli jest tak samo wartościowy jak inny, można go wymienić. Handel surowcami niegdyś odbywał się fizycznie, a dziś większość transakcji przeniosła się do świata online.

Inwestować w surowce można na popularnych platformach inwestycyjnych. Poczynając od złota, ropy naftowej czy gazu ziemnego a kończąc na miedzi czy palladzie. Inwestorzy mogą również skorzystać z artykułu naszego bloga poświęconego handlowi złotem i dowiedzieć się więcej o sposobach inwestowania w ten szlachetny kruszec.

W jakie rodzaje surowców można inwestować? 

Poniżej znajduje się przegląd czterech głównych kategorii surowców:

  • Rolne: produkty pochodzenia roślinnego, takie jak kakao, cukier, bawełna, kawa itp. •

 Energetyczne: produkty petrochemiczne jak ropa naftowa i gaz ziemny.

  • Metale: metale szlachetne, w tym złoto, srebro i platyna oraz metale nieszlachetne, takie jak miedź i żelazo. 
  • Zwierzęta gospodarskie: żywe bydło, trzoda chlewna i inne produkty pochodzenia zwierzęcego. Wszystkie te składniki stanowią ważny element globalnego handlu towarami oraz przyczyniają się do utrzymania równowagi w środowisku ekonomicznym na całym świecie.

W które surowce warto inwestować? 

Poniżej prezentujemy listę najczęściej giełdowo handlowanych surowców w oparciu o dane Futures Industry Association (FIA): 

  • Ropa naftowa WTI – na światowych rynkach od lat jest uważana za jedną z najważniejszych klas aktywów tradycyjnych. Występuje w postaci ciekłej, ma charakterystyczny, specyficzny zapach i jest wykorzystywana do produkcji paliw silnikowych.
  • Ropa naftowa Brent – rodzaj ropy naftowej pozyskiwanej z Morza Północnego. Jest ona cenionym surowcem, a jej cena determinuje notowania rynku spot oraz futures. 
  • Gaz ziemny – istotne źródło energii w wielu krajach powiązane negatywnie ze skutkami ubocznymi eksploatacji tego surowca. Jego przerobienie możliwe jest przy pomocy technik procesowania i przesyłu, co umożliwia stosunkowo tanie i szybkie dostarczanie energii do domów.  • Soja – roślina uprawna o dużym potencjale produkcyjnym ze względu na swoją trwałość, odporność oraz bogate walory odżywcze. Znakomicie nadaje się do produkcji naturalnego oleju i mleka sojowego. 
  •  Kukurydza – ważna roślina uprawna o niesamowitym potencjale biologicznym i wielofunkcyjności – np. służy do hodowli drobiu oraz do produkcji biopaliwa.
  • Złoto – pierwiastek bardzo lubiany przez inwestorów ze względu na swoje uniwersalne zastosowanie jako precyzyjna forma inwestycji lokacyjnej. Cenione jako skuteczna metoda oszczędności, ponieważ stabilizuje warto funkcjonującego systemu monetarnego.
  • Miedź – metal szlachetny o cennych cechach magnetycznych oraz termicznych, czyni go mocno poznanym surowcem gospodarczo-handlowym dla przeróbki stali i materiałów budowlanych. • Srebro – powszechnie uznawane metalem szlachetnym, tworzy popularne aktywo inwestycyjne ze swoje unikalną wartością historyczną, która powoduje silne cykliki popytu i podaży. 

Inwestowanie w surowce – skuteczna ochrona przed inflacją 

Inwestycje w surowce są szeroko rozpowszechnione i obejmują zarówno handel fizyczny, jak i instrumentami pochodnymi. Traderzy starają się wykorzystać trendy handlowe na rynku surowców, aby generować zyski. Innym celem inwestowania jest zdywersyfikowanie portfela poprzez dodanie innych klas aktywów, co pomaga ograniczyć ekspozycję na rynek akcji. Z drugiej strony, niektórzy uczestnicy tego rynku postrzegają surowce jako formę ochrony przed inflacją, ponieważ długoterminowe wskaźniki cen surowców radzą sobie dobrze podczas okresu gwałtownego wzrostu cen i niskich stóp procentowych.

Gdy inwestor przeprowadzi analizę rynku i ustali swoje poglądy na temat przyszłej wartości danego towaru, może zajmować pozycje za pomocą kontraktów terminowych. Jeśli uważa, że cena bazowa będzie rosnąć – kupuje futures – długie pozycje; jeśli spadek – sprzedaje futures – krótkie pozycje. Handel odbywa się praktycznie 24 godziny na dobę w trakcie tygodnia roboczego. Inwestowanie w surowce może być przełomowe dla każdego portfela inwestycyjnego: to doskonały sposób na dywersyfikację aktywów i maksymalizację potencjału do generowania zysków.